Dzień Działacza Kultury

Gmina 06.06.2023

Dzisiaj w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury. To wydarzenie było doskonałą okazją do uhonorowania osób, które na co dzień kreują i promują kulturę wśród mieszkańców naszej gminy.

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Januszem Sadowskim wyraził swoje podziękowania wszystkim zaangażowanym pracownikom, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój i promocję kultury w naszej gminie. Dzięki ich zaangażowaniu, nasza społeczność zyskuje dostęp do różnorodnych wydarzeń kulturalnych, które wzbogacają nasze życie codzienne.
 
To spotkanie było również okazją do podsumowania osiągnięć, które udało się osiągnąć w dziedzinie kultury. Tworzenie i podtrzymywanie bogatego życia kulturalnego nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony pracowników, społeczności lokalnej i partnerów zewnętrznych. Wspólny wysiłek przyczynił się do powstania różnorodnych projektów, wystaw, spektakli, warsztatów i innych wydarzeń kulturalnych, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i gości spoza naszej gminy. Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie jest miejscem spotkań, inspiracji i edukacji.