Samorządowym Forum Sołtysa na Warmii i Mazurach!

Gmina 19.05.2023

Spotkanie zgromadziło Sołtysów z całej Warmii i Mazur. Oczywiście nie zabrakło na tym wydarzeniu sołtysów z terenu gminy Ostróda wraz z Wójtem Gminy Ostróda Bogusławem Fijasem oraz Z-cą Wójta Gminy Ostróda Grzegorzem Kastrauem.

Z terenu naszej gminy wyróżnieni przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina zostali:
Sołtys Sołectwa Pietrzwałd Marcin Jabłonowski,
• Sołtys Sołectwa Turznica Grażyna Ostas,
• Sołtys Sołectwa Naprom Jacek Konkiel,
• Sołtys Sołectwa Smykówko Janusz Król,
• Sołtys Sołectwa Samborowo Jacek Grabowski.

 

Ponadto Sołtys Sołectwa Turznica Grażyna Ostas została uhonorowana medalem "Zasłużony dla Warmii i Mazur". To niezwykłe wyróżnienie, które świadczy o ogromnym wkładzie i poświęceniu dla naszego regionu. Podziękowania i wyróżnienia zostały skierowane również dla Koła Gospodyń Wiejskich w Durągu oraz Stowarzyszenia Wieś Jabłkowych Smaków w Starych Jabłonkach.
 
W trakcie uroczystości Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odebrał wyróżnienie dla Gminy Ostróda za owocną współpracę z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego oraz szczególne zaangażowanie w realizację przedsięwzięć w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla". To wyróżnienie potwierdza nasze zaangażowanie, ciężką pracę oraz determinację w budowaniu silnego samorządu i rozwoju naszej gminy.
 
Wspólnie podejmowane inicjatywy i projekty przynoszą realne korzyści naszym mieszkańcom, przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawy jakości życia w naszej okolicy. Razem tworzymy silną, zjednoczoną i rozwijającą się społeczność! Dziękujemy Sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniom i wszystkim mieszkańcom naszej gminy za zaangażowanie i codzienny wkład w budowę lepszego miejsca do życia.