Europejskie Dni Dziedzictwa 2022 w gminie Ostróda

Gmina 17.09.2022

W sobotę, w ramach 30. polskiej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie gminy Ostróda odbyły się warsztaty terenowe „Lubajny-Zwierzewo – skrajobrazowanie czyli powrót do dobra wspólnego. Spacer poznawczy i warsztaty planistyczne dla wszystkich”.

 

Skrajobrazowanie to próba fizycznego i duchowego zbliżenia wartości zawartych w krajobrazie widzialnym i wspomnieniach przywoływanych przez uczestników warsztatów. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa i pod opieką Alicji Szarzyńskiej (kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej/Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie) oraz Wiesława Skrobota (Pełnomocnik Wójta Gminy Ostróda ds. Dziedzictwa Kulturowego), przy wsparciu radnej Anny Lewandowskiej i Koła Gospodyń Wiejskich „Luba” w Lubajnach. W przedsięwzięciu wzięła udział niewielka, ale dzielna gromadka, złożona z mieszkańców Zwierzewa i Lubajn oraz gości z Warszawy. Szczególnie ucieszył udział dzieci w wydarzeniu.
Wędrówka rozpoczęła się od starego cmentarza w Zwierzewie, gdzie Alicja Szarzyńska odkryła przed uczestnikami tajemnice roślin, które tu niegdyś posadzono. Wspólnie nazwano to miejsce „ogrodem pamięci” i postanowiono, że w przyszłości przy bramie cmentarnej stanie tablica opisująca bogactwo roślinne cmentarza. Uczestnicy poznali także mityczne początki wsi Zwierzewo związane z postacią szamana Baltanaksa.
 
Trasa warsztatów powiodła w kierunku Lubajn - do bagna nazywanego przed II wojną światową Piekłem. Z zapisków poczynionych przez ostródzkiego nauczyciela Daniela Gottfrieda Salleta wiadomo było, że na wysepce bagiennej w 1916 roku odkryte zostało stanowisko cennej, rzadko w tych okolicach występującej, drapieżnej owadożernej rośliny, rosiczki pośredniej. Z odkryciem tym związane jest ciekawe podanie lokalne o bogince nazywanej Rassą z Lubajn. Zadaniem grupy było – po przeczytaniu podania – odszukanie wśród traw tej niezwykłej rośliny. Tym razem nie udało się, ale uczestnicy, zauroczeni opowieścią, postanowili wrócić na bagno w czerwcu przyszłego roku, kiedy szansa na odnalezienie rosiczki będzie większa i jeszcze raz podjąć wyzwanie. Postanowiono także, że bagno Piekło stanie się scenerią plenerowego przedstawienia o historii Rassy z Lubajn.
 
W Lubajnach uczestnicy odwiedzili pozostałości dawnego majątku, zastanawiając się jaką funkcję może mieć w przyszłości zrujnowany dziś dwór i zabudowania folwarczne. Dyskusja - przeplatana wspomnieniami sprzed kilkudziesięciu lat, gdy funkcjonowało tu Państwowe Gospodarstwo Rolne i wielu mieszkańców wsi przychodziło z kanką po mleko ze świeżego udoju – doprowadziła do konkluzji, że to miejsce powinno wrócić do życia wsi i stać się ważnym centrum rozwoju nie tylko Lubajn, ale całej okolicy, w tym wsi Zwierzewo. Nie będzie w tym nic nowego, ponieważ obie wsie powstały w średniowieczu jako tzw. Doppelgut, czyli dobra połączone. Skrajobrazowanie podjęte podczas warsztatów służyło uświadomieniu tego wspólnego dziedzictwa. Udało się, o czym świadczyły rozmowy podczas podsumowania w gościnnych progach Centrum Aktywności Społecznej KGW „Luba”. Gospodynie ugościły gości pyszną pizzą własnego wypieku i smakowitą korzenną herbatą.
 
Za rok planowane jest kolejne spotkanie na szlakach Europejskich Dni Dziedzictwa!