Gmina Ostróda zrealizowała zadanie pn. „Mikroretencja wód w miejscowości Pietrzwałd

Gmina 19.11.2023

W ramach dofinansowania otrzymanego od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „NIEBIESKO-ZIELONE GRANTY DLA WARMII I MAZUR” w 2023 r. Gmina Ostróda zrealizowała zadanie pn. „Mikroretencja wód w miejscowości Pietrzwałd". Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Ostróda poprzez utworzenie zbiornika wodnego przeznaczonego do retencjonowania wód deszczowych i roztopowych.

 

Utworzenie takiego zbiornika spowodowało, że przy pomocy „natury” zwiększyliśmy lokalne zasoby wody dodatnio wpływając na stan środowiska naturalnego i jednocześnie zwiększając bioróżnorodność flory oraz fauny. Zbiornik będzie także służył jako rezerwuar wody do celów przeciwpożarowych. Całkowita wartość inwestycji: 52.000,00 zł. Dofinansowanie: 26.000,00 zł.