Rada Gminy

Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018 - 2023
 
1. Bartnicki Andrzej
 
2. Bojar Witold
 
3. Czossek Wioletta
 
4. Klimecki Tomasz
 
5. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
 
6. Muraszko Leszek
 
7. Nowicki Łukasz
 
8. Pawszyk Jarosław
 
9. Sadowski Dawid
 
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
11. Serafin Dominik
 
12. Stabińska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
 
13. Szostek Marek
 
14. Wiśniewski Józef
 
15. Wolf Łukasz Andrzej
 
 
 

 
 
  I. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich
 
  1. Wolf Łukasz - Przewodniczący Komisji
  2. Serafin Dominik - Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Lewandowska Anna - Członek komisji
  4. Nowicki Łukasz - Członek komisji
  5. Sadowski Janusz - Członek komisji
 
    II. Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
  1. Bartnicki Andrzej - Przewodniczący komisji
  2. Sadowski Dawid - Wiceprzewodniczący komisji
  3. Muraszko Leszek - Członek komisji
  4. Serafin Dominik - Członek komisji
  5. Wiśniewski Józef - Członek komisji
 
    III. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
 
  1. Klimecki Tomasz - Przewodniczący komisji
  2. Szostek Marek - Wiceprzewodniczący komisji
  3. Bartnicki Andrzej - Członek komisji
  4. Czossek Wioletta - Członek komisji
  5. Pawszyk Jarosław - Członek komisji
  6. Stabińska Barbara - Członek komisji
 
    IV. Komisja Rewizyjnej
 
  1. Wiśniewski Józef - Przewodniczący komisji
  2. Muraszko Leszek           - Wiceprzewodniczący komisji
  3. Bojar Witold - Członek komisji
  4. Pawszyk Jarosław - Członek komisji
  5. Wolf Łukasz -Członek komisji
 
    V. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
  1. Nowicki Łukasz - Przewodniczący komisji
  2. Czossek Wioletta - Wiceprzewodniczący komisji
  3. Szostek Marek - Członek komisji
  4. Sadowski Dawid - Członek komisji
  5. Klimecki Tomasz - Członek komisji
 
    Przewodniczący Rady - Janusz Sadowski
    Wiceprzewodnicząca Rady: Anna Lewandowska i Barbara Stabińska