obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

SZKOLENIE Z PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

16.02.2023
W dniu 15 lutego 2023r. odbyło się szkolenie z PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE mające na celu podniesienie skuteczności pracy specjalistów zaangażowanych w pracę zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych oraz dostarczenie wiedzy i umiejętności osobom profesjonalnie zajmującym się działaniami organizacyjnymi, interwencyjno-pomocowymi oraz  profilaktycznymi, z zakresu pracy ze zjawiskiem przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” organizowane przez Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy szkolni z placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Ostródzie, a także dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Dzięki takim działaniom zwiększy się skuteczność służb w zakresie pomocy osobą poszkodowanym. Szkolenie zostało sfinansowane z środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.
SZKOLENIE Z PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

BEZPIECZNE MIKOŁAJKI

08.12.2022

W Gminie Ostróda dzieci spędziły Bezpieczne Mikołajki. W ramach akcji Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie zorganizowało akcję „Bezpieczeństwo” w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda. W szkołach podstawowych oraz w przedszkolach odbył się cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa m.in.: na drodze, w sieci, podczas zabaw. Właściwa postawa dzieci i młodzieży adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji - dają gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne - zapewnią bezpieczeństwo. Na zakończenie dzieci wykonały plakaty, a także prace plastyczne podsumowujące zdobytą wiedzę podczas zajęć. Dzieci zostały obdarowane słodkimi upominkami.

BEZPIECZNE MIKOŁAJKI
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Ogólnoświatowa kampania - Biała Wstążka

30.11.2022

Zapraszamy na bezpłatne porady i konsultacje specjalistów.

Ogólnoświatowa kampania - Biała Wstążka
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Program profilaktyczny pn. „Profilaktyka Smyka”

18.03.2022

Gmina Ostróda wraz z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień włączyła się w akcję z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie mającą na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i sfinansowała zakup materiałów edukacyjnych, dotyczących wojewódzkiego programu profilaktycznego pn. „Profilaktyka Smyka” w formie książeczki pt. „Na ratunek Poli”, przekazanych dla szkół z terenu gminy Ostróda.

Program profilaktyczny pn. „Profilaktyka Smyka”
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Otwarte Drzwi w ramach Ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka

08.11.2021
Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiety.
 
30 listopada 2021 r. w godzinach: 1500 – 1700 w ramach akcji „Otwarte Drzwi” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. 11 Listopada 39, zaprasza na dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 
Dyżur będą pełnić:
- psycholog,
- dzielnicowy,
- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pracownik socjalny.
 
Osoby doświadczające przemocy uzyskają:
- wsparcie,
- informacje w zakresie przysługujących im praw,
- informacje o instytucjach niosących pomoc.
Otwarte Drzwi w ramach Ogólnoświatowej kampanii Biała Wstążka
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Żele antybakteryjne dla uczniów

11.06.2021

W związku z powrotem dzieci i młodzieży do szkół Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie przekazało uczniom klas I - VIII  żele antybakteryjne do rąk. Każdy uczeń dostał buteleczkę płynu,  którą może nosić w tornistrze i w każdej chwili zdezynfekować ręce. Gmina Ostróda pragnie w ten sposób wspomóc nauczycieli i pedagogów w trwającej sytuacji epidemicznej.

Żele antybakteryjne dla uczniów
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Program profilaktyczny - Palenie uzależnia. Nie daj się!

01.06.2021

Od początku bieżącego roku w szkołach na terenie Gminy Ostróda realizowany był program profilaktyczny pt.: ,,Palenie uzależnia. Nie daj się!”. Uczestnikami programu byli uczniowie klas IV-VI. Zajęcia edukacyjne rekomendowane przez pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień poświęcone były tematyce ściśle związanej z nałogiem tytoniowym. Podczas spotkań przeprowadzonych przez pedagogów i psychologów, dzieci uświadamiane były o zagrożeniach związanych ze szkodliwością dymu tytoniowego oraz o sposobach dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.

Program profilaktyczny - Palenie uzależnia. Nie daj się!
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Program profilaktyczny pt. „Oswoić emocjonalne potwory”

06.04.2021

Od początku grudnia 2020 r. w szkołach z terenu Gminy Ostróda zrealizowany został  program profilaktyczny pt. „Oswoić emocjonalne potwory”. Uczestnikami programu byli uczniowie klas I-III. Podczas zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych przez pedagogów i psychologów szkolnych podjęto działania terapeutyczne mające na celu odnalezienie klucza do  emocjonalnego świata dziecka.

Program profilaktyczny pt. „Oswoić emocjonalne potwory”
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Bezpieczna droga do szkoły

26.11.2020

Ogólnopolskie działania „Bezpieczna droga do szkoły” rozpoczynają się z początkiem każdego roku szkolnego. Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie również przystąpiło do jego realizacji. W ramach organizowanej akcji we wszystkich placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Ostróda odbyły się zajęcia z dziećmi w zakresie niezbędnej wiedzy w zakresie bezpiecznego poruszania się po drodze zarówno w dzień jak i w nocy. Ponadto przekazano pomoce dydaktyczne oraz gadżety w postaci kamizelek odblaskowych, celem wykorzystania na spacerach z przedszkolakami, a także breloczki do wykorzystania w drodze do przedszkola, domu, jak również w wiele innych miejsc.

Bezpieczna droga do szkoły
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KAMPANII - NIE HEJTUJĘ, NIE OBRAŻAM

13.02.2020

W Centrum Użyteczności Publicznej odbyło się podsumowanie kampanii  pn. „Nie hejtuję, nie obrażam”. Od kilku lat obserwujemy coraz agresywniejsze rozprzestrzenianie się zjawiska hejtingu w polskim Internecie. Mając świadomość skali problemu  również wśród młodzieży uczęszczającej do szkół z terenu Gminy Ostróda zapoczątkowaliśmy szereg działań skierowanych głównie do klas VI-VIII Szkół Podstawowych.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KAMPANII - NIE HEJTUJĘ, NIE OBRAŻAM