obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Zapraszamy na Rajd Rowerowy Wzgórza Dylewskie

08.05.2024
Podczas tegorocznej edycji Rajdu Rowerowego Wzgórza Dylewskie dostępne będzie stoisko profilaktyczne pod hasłem „RODZINA NA TAK”. W ramach kampanii na stoisku dostępni będą: psycholog, pracownicy socjalni, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, a także pedagog szkolny. W ramach akcji oprócz poradnictwa zostaną zorganizowane konkursy i zabawy, a dla najmłodszych uczestników wydarzenia przewidziane są drobne upominki. Serdecznie zapraszamy! Udział w Rajdzie Rowerowym jest bezpłatny. Do zobaczenia na Górze Dylewskiej!
Zapraszamy na Rajd Rowerowy Wzgórza Dylewskie
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Bezpłatne warsztaty terapeutyczne

03.04.2024

Zachęcamy chętnych Mieszkańców Gminy Ostróda do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach terapeutycznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2024 r.. Program finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na lata 2024-2025.

Bezpłatne warsztaty terapeutyczne
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Informujemy o udzielanych bezpłatnych konsultacjach psychologiczno-terapeutycznyh

03.04.2024

Informujemy o udzielanych bezpłatnych konsultacjach psychologiczno-terapeutycznyh dla członków rodzin z terenu Gminy Ostróda dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanii oraz dla osób zmagających się z uzależnieniem behawioralnym. Program finansowany jest z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na lata 2024-2025.

Informujemy o udzielanych bezpłatnych konsultacjach psychologiczno-terapeutycznyh
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Superwizja z -umiejętności wychowawczych

07.02.2024
Odbyła się pierwsza w tym roku narada pedagogów szkolnych z placówek oświatowych z terenu Gminy Ostróda, w ramach spotkania uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w superwizji z „umiejętności wychowawczych” z psychologiem Danutą Górny. Każdy problem w szkole z uczniami został omówiony indywidualnie. Dzięki takim działaniom zwiększy się skuteczność w zakresie rozwiązywania problemów szkolnych.
 
Superwizja z -umiejętności wychowawczych
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Ferie Zimowe w Gminie Ostróda

06.02.2024
Ferie Zimowe w Gminie Ostróda z programem profilaktycznym pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch” dobiegły końca. Wydarzenie zostało zrealizowane przy współpracy Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie. Warto podkreślić, że tegoroczne zajęcia odbyły się w GCK-B, bibliotekach i świetlicach wiejskich. Podczas ferii dzieci nie tylko rozwijały swoje pasje, ale również miały zagwarantowane zdrowe posiłki oraz świeże owoce, co wpisuje się w troskę o ich dobre samopoczucie.
Ferie Zimowe w Gminie Ostróda
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Ogólnoświatowa kampania - Biała Wstążka

22.11.2023

Zapraszamy na bezpłatne porady i konsultacje specjalistów.

Ogólnoświatowa kampania - Biała Wstążka
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Bezpieczna Droga do Szkoły

24.10.2023

Z przyjemnością informujemy, że akcja "Bezpieczna Droga do Szkoły", zorganizowana przez Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, zakończyła się z sukcesem na terenie naszej gminy. Akcja miała na celu podniesienie świadomości i edukację dzieci dotyczącą bezpiecznego poruszania się po drogach.

Bezpieczna Droga do Szkoły
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Przeciwdziałanie przestępczości to krok do bezpiecznej przyszłości

26.08.2023

W Pietrzwałdzie miał miejsce ostatni z pięciu pikników pn. "Przeciwdziałanie przestępczości to krok do bezpiecznej przyszłości". To ważna inicjatywa, która zdobyła wsparcie Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości i przyniosła owocne rezultaty dla naszej społeczności. W pikniku udział wzięli: pracownicy Socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, Pełnomocnik Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, a także pedagog szkolny. Ta zgrana drużyna zadbała o ciekawy program i atrakcje dla wszystkich uczestników.

Przeciwdziałanie przestępczości to krok do bezpiecznej przyszłości
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Ostróda - kwestionariusz ankiety internetowej

04.07.2023
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 4 lipca do 18 lipca 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Ostróda. Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
 
Zachęcamy do udziału w badaniu.
Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Ostróda - kwestionariusz ankiety internetowej
obrazek news
Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Piknik pn. Przeciwdziałanie przestępczości to krok do bezpiecznej przyszłości

26.06.2023

W dniu 24 czerwca w Napromie miał miejsce czwarty z pięciu pikników pn. "Przeciwdziałaniu przestępczości to krok do bezpiecznej przyszłości" finansowany z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. W pikniku udział wzięły służby dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, pracownicy Socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie.

Piknik pn. Przeciwdziałanie przestępczości to krok do bezpiecznej przyszłości