Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych