Nasza placówka była pierwszą katolicką szkołą na tych terenach. Utworzono ją w 1867 roku. W 1945 roku pierwszy powojenny dyrektor, Napoleon Dereszkiewicz, ogłosił zapisy uczniów. Zgłosiło się ich aż 144. Kolejno szkołą kierowali: Eligiusz Makowiecki, Stanisław Zalewski, Bogumiła Drobisz, Jadwiga Drobisz. Obecnie dyrektorem szkoły od 2012 roku jest Bożena Bohdziewicz.

Przez lata zmieniał się stopień organizacyjny szkoły. Była siedmioklasowa, ośmioklasowa, sześcioklasowa. Od roku szkolnego 2007/2008 jesteśmy Zespołem Przedszkolno-Szkolnym. Szkoła ma dwa certyfikaty: SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE i SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU. Realizujemy wiele projektów, których jesteśmy współautorami. Niektóre z nich zostały opublikowane, np. w wydanej przez MEN książce pt."Wspierać i być wspieranym". Nasi uczniowie mają wiele osiągnięć w konkursach plastycznych i sportowych.

Dnia 6 listopada 2012 roku obchodziliśmy Święto Szkoły - 20 rocznicę oddania do użytku nowego budynku szkolnego. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę przedstawicieli Społecznego Komitetu Budowy Szkoły: Panu Prezesowi RSP - Jerzemu Dowgiwiłłowicz, Janowi Chomicz i Wiesławie Szymańskiej. Dziękujemy sponsorowi, byłemu Dyrektorowi Monopolu Loteryjnego - Leonowi Palczyńskiemu. Dzięki Państwa zaangażowaniu dzieci uczą się w nowym, pięknym budynku.

Lata 40

Szkoła w 1959 roku, widok od południowego zachodu

Widok od północnego wschodu

Wmurowanie aktu erekcyjnego

Dzień otwarcia szkoły

Widok szkoły obecnie