Nauczyciele  Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie

 

Bohdziewicz Bożena - dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego

 

Bohdziewicz Bożena  - informatyka,

Bracka Marzena - edukacja wczesnoszkolna,  matematyka, terapeuta, wychowawca kl. III,

Czarnik Dorota - przyroda, biologia, geografia, biblioteka,   (w zastępstwie: Aleksandra Fafińska - biologia, , w zastępstwie: Paulina Morawska - przyroda, geografia
w zastępstwie:  Teresa Jóżwiak - bibliotekarz) 

Fafińska Aleksandra - bilogia, WDŻR, świetlica, religia, wychowawca kl. VI, 

Garstkowiak Beata - wychowanie przedszkolne, wychowawca gr. 5-6 l.,

Gross Iwona - nauczyciel świetlicy, 

Grzela Dorota - edukacja wczesnoszkolna,  technika, wychowawca kl. II,terapeuta, 

Jabłonka Bogumiła - pedagog, logopeda szkolny, 

Jasińska Marta - muzyka, plastyka, religia, doradztwo zawodowe, terapeuta, wychowawca kl. VIII,

Jackowska Ewa - język niemiecki,

Kaczyńska Beata - nauczyciel jęz. polskiego dla cudzoziemców, 

Konopka Marcin - język angielski, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z jęz. angielskiego, wychowawca kl. V,

Kruszewska Natalia - psycholog szkolny,

Lesiak Ewa - historia, 

Morawska Paulina - chemia, geografia, przyroda, 

Letkiewicz Janusz - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. IV,

Okruciński Miłosz - matematyka, fizyka, wychowawca kl. VII, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki,

Radomski Grzegorz - jęz. polski, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z jęz. polskiego, 

Rychlicka Malwina - wychowanie przedszkolne, ,rewalidator, oligofrenopedagog,  (rewalidacja w zatępstwie: Anna Morawska

Stańczuk Krzysztof - WOS,

Śmilgin- Dmytryszyn Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I, socjoterpeuta,

Wójcik Marta - wychowanie przedszkolne, wychowawca gr.3-4 l, logopeda, terapeuta, 

Morawska Anna - pedagog specjalny,

 

 

Pracownicy Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie

 

Konopka Stanisław - woźny i konserwator,

Klimowska Małgorzata - intendentka,

Krajewska Jolanta - kucharka,

Leszczyńska Ewa - sprzątaczka,

Ostrówka Agnieszka - główna księgowa,

Pleśniak Kamila - woźna oddziałowa,

Rodzik Ewelina - sekretarka, 

Rudnicka Marzena  - sprzątaczka,

Rudnicka Renata- pomoc kuchenna,

Skorupska Krystyna - sprzątaczka,

Wiśniewska Wioletta - woźna oddziałowa,

Wojtaszewska Anna - sprzątaczka (w zastepstwie: Aneta Banacka