Nauczyciele  Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie

 

Bohdziewicz Bożena - dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego

 

Bohdziewicz Bożena  - informatyka,

Bracka Marzena - edukacja wczesnoszkolna,  terapeuta, matematyka, wychowawca kl. II,

Czarnik Dorota - przyroda, biologia, geografia, biblioteka,  WDŻR,  wychowawca kl. IV, (w zastępstwie: Aleksandra Fafińska - biologia, WDŻR, wychowawca kl. V, w zastępstwie: Paulina Morawska - przyroda, w zastępstwie:  Teresa Jóżwiak - bibliotekarz) 

Garstkowiak Beata - wychowanie przedszkolne, wychowawca gr. 5-6 l.,

Gałan Elżbieta -  jęz.polski,

Gross Iwona - nauczyciel współorganizujący kształcenie, 

Grzela Dorota - edukacja wczesnoszkolna,  technika, wychowawca kl. I,terapeuta, 

Jabłonka Bogumiła - pedagog, logopeda szkolny, rewalidator, oligofrenopedagog,

Jasińska Marta - muzyka, plastyka, religia, doradztwo zawodowe, terapeuta, wychowawca kl. VII,

Kaczyńska Beata - język polski, historia, wychowawca kl. VIII, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z jęz. polskiego,

Konopka Marcin - język angielski, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z jęz. angielskiego, wychowawca kl. IV

Jackowska Ewa - język niemiecki,

Morawska Paulina - chemia, geografia 

Ksiądz Nowak Leszek - religia,

Letkiewicz Janusz - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,

Okruciński Miłosz - matematyka, fizyka, wychowawca kl. VI, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki,

Rychlicka Malwina - wychowanie przedszkolne, ,rewalidator, oligofrenopedagog, wychowanie fizycznie kl. III  zastępstwo: Janusz Letkiewicz 

Stańczuk Krzysztof - WOS,

Śmilgin- Dmytryszyn Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III, socjoterpeuta,

Wójcik Marta - wychowanie przedszkolne, wychowawca gr.3-4 l,

Morawska Anna - pedagog specjalny,

Lewandowska Jolanta - psycholog.

 

Pracownicy Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie

 

Konopka Stanisław - woźny i konserwator,

Klimowska Małgorzata - intendentka,

Krajewska Jolanta - kucharka,

Leszczyńska Ewa - sprzątaczka,

Ostrówka Agnieszka - główna księgowa,

Pleśniak Kamila - woźna oddziałowa,

Rodzik Ewelina - sekretarka, 

Rudnicka Marzena  - sprzątaczka,

Rudnicka Renata- pomoc kuchenna,

Skorupska Krystyna - sprzątaczka,

Tomczyk Agnieszka - referent

Wiśniewska Wioletta - woźna oddziałowa,

Wojtaszewska Anna - sprzątaczka