Rada Rodziców
 
  • W szkole działa Rada Rodziców Zespołu.
  • Rada Rodziców Zespołu jest organem Zespołu.
  • Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
  • W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.
  • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Zespołu, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców Zespołu.
  • Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu Zespołu i Statutu Szkoły Podstawowej Zespołu Przedszkolno - Szkolnego.
  • Rada Rodziców Zespołu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
  • Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Zespołu.
 
Rada Rodziców - szkoła
Rok szkolny 2023/2024
 
Przewodnicząca - Joanna Barczykowska
Zastępca - Wioletta Rzymowska 
Skarbnik - Karol Kopaczewski 
 
Rady Klasowe Rodziców w Szkole
Kl. I 
Przewodnicząca - Katarzyna Rudnicka 
Zastepca - Małgorzata Rudatis
Skarbnik - Łukasz Jarzyna 
Kl. II 
Przewodniczący - Karol Kopaczewski
Zastepca - Magdalena  Lenzkowska
Skarbnik - Aneta Banacka 
Kl. III
Przewodnicząca - Joanna Barczykowska
Zastępca -Wojciech Chmielewski
Skarbnik -Anna Janicka
Kl. IV
Przewodnicząca -Dagmara Majewska 
Zastępca -Milena Szybowska
Skarbnik -Joanna Reda 
Kl. V
Przewodnicząca - Anna Szabłowska
Zastępca - Mariusz Marciszek 
Skarbnik - Marzena Niedzielska 
Kl. VI
Przewodnicząca - Agata Kołecka 
Zastępca - Agnieszka Kuśmierska 
Skarbnik-Sylwia Lenzkowska 
Kl. VII
Przewodniczący - Tomasz Mówiński
Zastępca -Kornelia Markowska
Skarbnik -  Anna Zawada
Kl. VIII
Przewodnicząca -Karol Kopaczewski 
Zastępca - Edyta Kopaczewska  
Skarbnik -Wioletta Rzymowska
 
 
 
Rada Rodziców - przedszkole
Rok szkolny 2023/2024
 
5 - 6 latki
Przewodnicząca - Joanna Gurzyńska 
Zastępca - Agnieszka Janusz 
Skarbnik - Angelika Klimecka 
3- 4  latki
Przewodnicząca - Mliena Braun 
Zastępca - Natalia Michalak 
Skarbnik - Agnieszka Paździorko