Inwestycje dofinansowane z funduszy rządowych

obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Mieszkańcy Sołectwa Kątno uroczyście otworzyli nowo wyremontowaną drogę w Kątnie

04.04.2024

Mieszkańcy Sołectwa Kątno uroczyście otworzyli nowo wyremontowaną drogę w Kątnie. Oddajac do użytku tę wyczekiwaną inwestycje Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podkreślił duże zaangażowanie mieszkańców w realizację tego projektu.

Mieszkańcy Sołectwa Kątno uroczyście otworzyli nowo wyremontowaną drogę w Kątnie
obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Ponad 680 tys zł. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

02.04.2024

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Radosławem Królem o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Lubajny – Nowe Siedlisko – Zwierzewo oraz odcinka drogi gminnej Nowe Siedlisko – osiedle w miejscowości Nowe Siedlisko wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponad 680 tys zł. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Remont drogi gminnej Lipowiec-Górka

02.04.2024

Gmina Ostróda została beneficjentem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 394.814,50 zł na remont drogi gminnej Lipowiec-Górka. Szacunkowy koszt inwestycji to 789.629,00 zł.. To kolejny krok naprzód w naszych dążeniach do poprawy infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Remont drogi gminnej Lipowiec-Górka
obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Zakończyła się jedna z największych inwestycji drogowych w Gminie Ostróda!

22.03.2024
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania o nazwie: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jabłonki – Kątno”. Ta znacząca inwestycja została zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiąc ważny krok w rozwoju naszej gminy. Kwota dofinansowania dla Gminy Ostróda wyniosła imponujące 5.130.004,50 zł, co stanowi istotne wsparcie dla naszej społeczności. Całkowity koszt inwestycji sięgnął 11.296.410,00 zł, co świadczy o skali i zaangażowaniu w realizację tego przedsięwzięcia.
Zakończyła się jedna z największych inwestycji drogowych w Gminie Ostróda!
obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Uroczyste Wmurowanie Kamienia Węgielnego i Podpisanie Aktu Erekcyjnego Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach

20.03.2024

W Starych Jabłonkach odbyła się symboliczna uroczystość wmurowania kamienia węgielnego oraz podpisanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę i modernizację Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach. Zaproszeni goście wraz z Wójtem Gminy Ostróda Bogusławem Fijasem podpisali akt erekcyjny oraz wypełnili kamień węgielny symboliczną kielnią zaprawy cementowej.

Uroczyste Wmurowanie Kamienia Węgielnego i Podpisanie Aktu Erekcyjnego Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach
obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) – Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044N – ul. Leśna w m. Samborowo

09.02.2024

Dokonano odbioru zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) – Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044N – ul. Leśna w m. Samborowo”.

Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa) – Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044N – ul. Leśna w m. Samborowo
obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w miejscowości Samborowo.

31.01.2024

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę, w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Sadowskiego oraz Dyrekcji GCKB- Samborowie Pani Marty Żeberek i Joanny Trzebiatowskiej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Samborowie, Gmina Ostróda - I etap”.

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w miejscowości Samborowo.
obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda

09.01.2024
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas przy obecności Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Sadowskiego oraz Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach Iwony Murzyn podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda”. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja istniejącego budynku przedszkola oraz dobudowa do niego nowej części przedszkola o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej modułowej.
Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda
obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

09.10.2023
Gmina Ostróda odniosła sukces w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dla naszej gminy to ważna wiadomość, ponieważ otrzymaliśmy znaczące dofinansowanie w wysokości 8.260.000,00 zł na realizację kluczowych inwestycji.
Warto podkreślić, że wnioski o wsparcie inwestycji mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Dzięki determinacji i współpracy naszej gminy oraz wsparciu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, udało nam się zdobyć środki na realizację dwóch ważnych projektów:
Rządowy Program Inwestycji Strategicznych
obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu

26.09.2023
Dzisiaj ogłoszono wyniki drugiego naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Ostróda otrzymała w ramach programu 2.058.000,00 zł na realizację dwóch inwestycji:
Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu