Inwestycje dofinansowane z funduszy rządowych

obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda

14.02.2023
Dzięki współfinansowaniu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego sfinansowana zostanie adaptacja pustostanu po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Tyrowie. Projekt pn.: „Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda” dofinansowany jest w kwocie 4.299.472,72 zł, całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 5.374.340,91 zł.
Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda
obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd

23.02.2022

Gmina Ostróda zrealizowała zadanie pn: „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd”. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony zgodnie z ustawą Pzp - Eversport Sp. z o.o., ul. Kiresnowskiego 12/20, 03-161 Warszawa za łączną kwotę brutto 2 157 080,34 zł. Zadanie, w kwocie 846 700,00 zł dofinansowane zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd