Jubileusz 100 - lecia urodzin mieszkanki Gminy Ostróda

Gmina 26.08.2023

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas złożył najserdeczniejsze życzenia i gratulacje Pani kpt. Wandzie Bortkiewicz z okazji jubileuszu 100. urodzin. To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się często. 100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu. Tego niesamowitego daru doświadczyła kombatantka AK Pani kpt. Wanda Bortkiewicz ps. “Basia”. Pani kpt. Wanda Bortkiewicz to nie tylko wyjątkowa jubilatka, ale także prawdziwa bohaterka II wojny światowej. Jej odwaga i poświęcenie jako kombatantka AK (Armii Krajowej) są przykładem niezłomności ducha i gotowości do działania w obliczu trudnych czasów. Działała w oddziale por. Antoniego Burzyńskiego "Kmicica", a później pod komendą mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki". Jej historia jest bezcennym skarbem naszej przeszłości i wartością, którą powinniśmy pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom.