Jubileusz 100 - lecia urodzin mieszkanki Gminy Ostróda

Gmina 10.06.2024

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odwiedził mieszkankę Gminy Ostróda Panią Mariannę Lis z miejscowości Kajkowo z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin, składając gratulacje i życzenia w imieniu własnym oraz całej wspólnoty samorządowej Gminy Ostróda.

 

Była to okazja niecodzienna i doniosła. Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia setnych urodzin. Sto lat, to czas, który dla większości z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości. Pani Mariannie dane było przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Tak sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem.
 
Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu, życzymy dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.