Kampania „Rodzina na Tak” dobiegła końca

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 18.06.2024

Z radością informujemy, że tegoroczna kampania „Rodzina na Tak”, trwająca od 18 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r., zakończyła się sukcesem. Rozpoczęliśmy od rodzinnego pikniku, będącego finałem Rajdu Rowerowego na Wzgórza Dylewskie, a następnie szkoły z terenu Gminy Ostróda kontynuowały różnorodne działania.

 

W ramach kampanii dla dzieci zorganizowano zabawy o emocjach, konkurs plastyczny o tematyce profilaktycznej, gry i zabawy dotyczące życia rodzinnego, zdrowego stylu życia oraz szkodliwego działania alkoholu, papierosów, nikotyny i innych używek na zdrowie człowieka. W wydarzeniach wzięło udział ponad tysiąc uczniów i przedszkolaków, a także nauczyciele i rodzice.
 
Głównym celem kampanii „Rodzina na Tak” jest promowanie wartości rodzinnych oraz wzmacnianie więzi rodzinnych i społecznych. Pragniemy pokazać rodzicom, że rodzina, dobre relacje społeczne i wsparcie szkoły są kluczowe w ochronie przed zachowaniami ryzykownymi.
 
Kampania została współfinansowana z budżetu pochodzącego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na lata 2024-2025.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom za zaangażowanie i wspólne działania na rzecz promowania zdrowych i silnych rodzin.