Kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP na terenie Gminy Ostróda

OSP 21.01.2019
Zebraniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Durągu rozpoczęła się na terenie Gminy Ostróda kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP.

 

    Zarząd OSP przedstawił sprawozdanie z działalności w ubiegłym rok. Ochotnicza Straż Pożarna w Durągu w 2018 roku brała udział 18 razy w działaniach ratowniczych, między innymi w gaszeniu pożarów, wypadkach drogowych i usuwaniu skutków nawałnic. Druhowie brali również udział w zabezpieczaniu imprez organizowanych przez Gminę. Pozyskano nowy sprzęt do udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz detektor do wykrywania niebezpiecznych dla ludzi gazów. Jeden druh ukończył szkolenie podstawowe uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych.  Problemem w działalności jest brak ludzi do wyjazdów w godzinach od 7 do 15 w dni powszednie.
   
    Zebrani przyjęli jednocześnie plan pracy  na 2019 roku. Głównym celem na ten rok jest pozyskanie i wyszkolenie nowych członków, którzy będą mogli brać udział w działaniach ratowniczych.