Kastracja, sterylizacja i czipowanie zwierząt w Gminie Ostróda w 2024 r.

Gmina 03.07.2024

Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą "Kastracja, sterylizacja i czipowanie zwierząt w Gminie Ostróda w 2024 r.". Środki te zostały przyznane w ramach konkursu "Podaj łapę" organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Dzięki otrzymanemu wsparciu będziemy mogli kontynuować działania na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa zwierząt w naszej gminie.