Koncentracja Gminna w Bałcynach

OSP 06.10.2008

 

Ćwiczenia przeprowadzono na obiektach magazynowych, z których jeden z nich "był objęty pożarem", dwa pozostałe wymagały obrony. Druhowie wykonali zadania prawidłowo, a jednostka OSP Ornowo została wyróżniona za bardzo duże zaangażowanie w ćwiczeniu. Ćwiczenie obserwował Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin - Prezes Zarządu Gminnego.