Koncentracja jednostek OSP

OSP 23.10.2021

W sobotę w Starych Jabłonkach w ramach Koncentracji Gminnej OSP odbyły się ćwiczenia jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Ostróda. Koncentracja odbyła się w formie warsztatów ratowniczych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie. Poruszone zostały zagadnienia: 

 

1. Bezpieczeństwo działań w obrębie zagrożeń związanych z panelami fotowoltaicznymi,
2. Zjawiska pożarowe towarzyszące pożarom wewnętrznym,
3. Zabezpieczenie i asekuracja ratownika podczas pracy na wysokości,
4. Weryfikacja wyposażenia samochodu pożarniczego,
5. Różne formy organizacji zasilania wodnego,
6. Pierwsza pomoc,
7. Przygotowanie pakietu wężowego do działań gaśniczych. 

Taka forma ćwiczeń jest z punktu widzenia Ochotnika bardzo atrakcyjna. Ratownicy OSP mają możliwość zapoznania się z najnowszymi wytycznymi, przećwiczyć kluczowe w działaniach zagadnienia i odświeżyć wiedzę. W ćwiczeniach jednostek uczestniczył Wójt Gminy Ostróda oraz Komendant Powiatowy PSP i jego zastępca.