Konferencja podsumowująca projekt termomodernizacji

EOG 14.12.2015

W dniu 14 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Ostróda zorganizowana została konferencja podsumowująca zrealizowany projekt pn „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda” podczas, której zaprezentowano cele, osiągnięcia i rezultaty, działań planowanych i realizowanych w Polsce dzięki dofinansowaniu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

 

Ważnym aspektem było także przybliżenie uczestnikom konferencji problematyki związanej z rolą ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Na konferencję zaproszono dyrektorów, nauczycieli i uczniów z termomodernizowanych obiektów, radnych i przedstawicieli wszystkich zaangażowanych w prace termomodernizacyjne firm. Po dokonaniu prezentacji przeprowadzono test ze znajomości tematyki UE i Mechanizmu Finansowego EOG. Uczestnicy konferencji korzystali z serwisu kawowego i słodkiego poczęstunku.