Konkurs dla dzieci! My i RYBY - Rozstrzygnięty!

Oświata 25.04.2022

Zakończyła się 1. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „My i RYBY - jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas“ organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej przykłady zmian, które nastąpiły dzięki projektom współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), realizowanym w ramach PO RYBY 2014-2020.

 

W każdym województwie, z którego wpłynęły prace konkursowe, oraz w każdej kategorii wiekowej, Jury konkursu wybrało laureatów oraz wyróżnionych.

 

Województwo warmińsko- mazurskie:

  • kategoria klas VII-VIII
  • I miejsce – Wiktoria Żabiełowicz – Szkoła Podstawowa w Szyldaku
  • II miejsce – Nina Krygielska – Szkoła Podstawowa w Szyldaku
  • kategoria klas IV- VI
  • Wyróżnienie – Amelia Obrębska
  • kategoria klas I-III
  • III miejsce Zofia Faltynowska – Szkoła Podstawowa w Szyldaku