Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe - Aktualności 14.11.2018

Informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem:

  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  • Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021

 

 

Przygotowano wstępne projekty programów współpracy, które przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawione projekty programów są wersją roboczą, w toku konsultacji będzie ona ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2019.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 19 listopada br., można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Ostróda lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres .

Roczny Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Wieloletni Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021

Formularz uwag do programu