Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe - Aktualności 08.11.2017

Informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 

Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2018.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 14 listopada br., można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Ostróda lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres .


Roczny Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Formularz uwag do programu