Stanowiska i telefony

Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostróda, NIP: 741-209-01-57
Telefon na centralę: 89 676 07 00
FAX: 89 676 07 90
www.gminaostroda.pl, www.bip.gminaostroda.pl
 
L.p.
Stanowisko
Nr Pok.
Numery telefonów
1.
Bogusław Fijas
Wójt Gminy Ostróda
I piętro
Pok. 204
Sekretariat
89 676 07 80 wew. 780
tel. kom. 695 373 730

2.
Grzegorz Kastrau
Zastępca Wójta Gminy Ostróda
I piętro
Pok. 203
89 676 07 60 wew. 760
3.
Beata Czerkas
Sekretarz Gminy
parter
Pok. 116
89 676 07 16 wew. 716
3.
Anna Płecha
Skarbnik Gminy
II piętro
Pok. 318
89 676 07 48 wew. 748
4.
Monika Klimowska
Zastępca Skarbnika Gminy
II piętro
Pok. 301
89 676 07 41 wew. 741
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU LOKALNEGO
1.
Jan Brzozowski
Kierownik Referatu
I piętro
Pok. 214
89 676 07 30 wew. 730
2.
Marek Wydrzyński
Inspektor
I piętro
Pok. 215
89 676 07 39 wew. 739
3.
Roman Szewczyk
Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska
I piętro
Pok. 212
89 676 07 33 wew. 733
4.
Magdalena Wajdyk
Inspektor
Koordynator ds. Zamówień Publicznych
I piętro
Pok. 213
89 676 07 32 wew. 732
5.
Magdalena Muraszko
Inspektor
Pozyskiwanie środków zewnętrznych
I piętro
Pok. 216
89 676 07 86 wew. 786
6.
Tadeusz Zgrzebski
Inspektor
I piętro
Pok. 217
89 676 07 43 wew. 743
7.
Piotr Rećko
Podinspektor
I piętro
Pok. 217
89 676 07 43 wew. 743
Utrzymanie dróg kontakt bezpośredni:

509 941 509
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1.
Krzysztof Ruczyński
Kierownik Referatu
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Parter
Pok. 111
89 676 07 31 wew. 731
2.
Henryk Chocian
Inspektor
Parter
Pok. 108
89 676 07 45 wew. 745
3.
Karol Hładyszewski 
Inspektor
Parter
Pok. 108
89 676 07 45 wew. 745
tel. kom. 601 490 480

4.
Bogdan Sitnik
Inspektor
Parter
Pok. 108
89 676 07 45 wew. 745
5.
Anna Ponichtera
Podinspektor
Parter
Pok. 110
89 676 07 08 wew. 708
6.
Magdalena Kamińska
Inspektor
Parter
Pok. 110
89 676 07 08 wew. 708
 
Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze"
Czynny we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.00
Konsultacje indywidualne po uprzednim umówieniu telefonicznym
tel. 89 676 07 09
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
1.
Władysław Jankiewicz 
Inspektor
Parter
Pok. 107
89 676 07 28 wew. 728
Fax: 89 676 07 44
tel. kom. 603 966 866

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
1.
Beata Czerkas
Sekretarz Gminy
Parter
Pok. 116
89 676 07 16 wew. 716
2.
Iwona Horodyłowska
Inspektor
Parter
Pok. 114
89 676 07 50 wew. 750
3.
Katarzyna Grzeluk
Inspektor
Parter
Pok. 117
89 676 07 17 wew. 717
4.
Magdalena Sadowska
Inspektor
Parter
Pok.117
89 676 07 17 wew. 717
5.
Patrycja Mackiewicz
Inspektor
Parter
BOI
89 676 07 14 wew. 714
6.
Daria Kaczerska
Sekretarka
I piętro
Pok. 202
89 676 07 80 wew. 780
7.
Dariusz Małecki
Dozorca-Konserwator
monitoring
Parter
Pok. 101
89 676 07 01 wew. 701
BIURO OBSŁUGI RADY
1.
Agnieszka Jakubowska
Inspektor
I piętro
Pok. 220
89 676 07 29 wew. 729
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
1.
Janusz Sadowski
Przewodniczący Rady Gminy
I piętro
Pok. 207
89 676 07 29 wew. 729
STANOWISKO DS. KADR
1.
Elżbieta Kulesza
Inspektor
II piętro
Pok. 302a
89 676 07 36 wew. 736
INFORMATYK
1.
Artur Jabłonka
Starszy Informatyk

Inspektor Ochrony Danych
III piętro
Pok. 404
89 676 07 27 wew. 727
 
2.
Kamil Klimowski
Informatyk
III Piętro
Pok. 404
89 676 07 26 wew. 726
RADCA PRAWNY
1.
Marzenna Koziorowska
Radca Prawny
(wtorek, czwartek)
II piętro
Pok. 304
89 676 07 22 wew. 722
2.
Katarzyna Borowska
Radca Prawny
(poniedziałek, środa, piątek)
II piętro
Pok. 304
89 676 07 22 wew. 722
REFERAT FINANSOWY
1.
Anna Płecha
Skarbnik Gminy
II piętro
Pok. 318
89 676 07 41 wew. 748
2.
Monika Klimowska
Zastępca Skarbnika Gminy
II piętro
Pok. 301
89 676 07 84 wew. 741
3.
Karolina Kogut
Podinspektor
II piętro
Pok. 303
89 676 07 49 wew. 749
4.
Alicja Karłowicz
Inspektor
II piętro
Pok. 317
89 676 07 47 wew. 747
5. Anna Bednarczyk
Podisnpektor
II piętro
Pok. 317
89 676 07 47 wew. 747
6.
Anna Wawrowska
Inspektor
II piętro
Pok. 302
89 676 07 66 wew. 766
7.
Magdalena Czarnowska
Podinspektor
Parter
Pok. 112
89 676 07 77 wew. 777
8.
Beata Milewska-Piotrowska
Inspektor
Parter
Pok. 113
89 676 07 13 wew. 713
9.
Agnieszka Lorenc
Inspektor
II piętro
Pok. 316
89 676 07 84 wew. 784
10.
Aleksandra Nasiadka
Podinspektor
Parter
Pok. 113
89 676 07 13 wew. 713
11.
Aleksandra Czarnowska
Podinspektor
II piętro
Pok. 317
89 676 07 47 wew. 747
12.
Marta Michalska
Podinspektor
 
zastępstwo
Natalia Kocińska
Referent
Parter
Pok. 113A
KASA
89 676 07 03 wew. 703
13.
Patrycja Ecka
Pomoc administracyjna
 
 
14.
Marzena Nidzgorska
Pomoc administracyjna
Parter
Pok. 113
89 676 07 66 wew. 766
REFERAT OŚWIATY
1.
Ewa Malinowska
Kierownik Referatu
I piętro
Pok. 219
89 676 07 20 wew. 720
2.
Elżbieta Koziej
Inspektor
I piętro
Pok. 208
89 676 07 82 wew. 782
3.
Joanna Burcon
Inspektor
I piętro
Pok. 208
89 676 07 82 wew. 782
4.
Beata Renans
Inspektor
I piętro
Pok. 211
89 676 07 11 wew. 711
5.
Izabela Malańkowska
Inspektor
I Piętro
Pok. 218
89 676 07 18 wew. 718
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
1.
Iwona Derbin
Inspektor
III piętro
Pok. 408
89 676 07 21 wew. 721
2.
Adrian Sadowski
Inspektor
III piętro
Pok. 410
89 676 07 72 wew. 772
3.
Aneta Janowicz
Inspektor
III piętro
Pok. 409
89 676 07 88 wew. 788
4.
Beata Filipowiak
Pomoc administracyjna
III piętro
Pok. 409
89 676 07 88 wew. 788
PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
1.
Kamila Małachowska
Pełnomocnik
ds. Organizacji Pozarządowych
III piętro
Pok. 409
89 676 07 89 wew. 789
REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
1.
Artur Lewartowski
Kierownik Referatu
Geodeta Gminny
II piętro
Pok. 307
89 676 07 37 wew. 737
2.
Łucja Fafińska 
Inspektor
II piętro
Pok. 308A
89 676 07 34 wew. 734
3.
Karolina Rybarkiewicz
Inspektor
II piętro
Pok. 309
89 676 07 95 wew. 795
4.
Magdalena Czerwonka
Podinspektor
II piętro
Pok. 312
89 676 07 10 wew. 710
5.
Kamila Lewalska
Inspektor
II piętro
Pok. 315
89 676 07 35 wew. 735
6.
Agnieszka Szczekało
Inspektor
II piętro
Pok. 315
89 676 07 35 wew. 735
7.
Tomasz Kosecki
Inspektor
II piętro
Pok. 308
89 676 07 42 wew. 742
8.
Chendoska Małgorzata
Podinspektor
II Pietro
Pok. 315
89 676 07 24 wew. 735
9.
Magda Chocian
Pomoc administracyjna
II Pietro
Pok. 314
89 676 07 24 wew. 724
GMINNE CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
1.
Ewa Michalak
Pełnomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Koordynator do spraw dostępności
III piętro
Pok. 405
89 676 07 92 wew. 792
2.
Karolina Przyborowska
Pomoc administracyjna
III piętro
Pok. 405