Stanowiska i telefony

Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostróda, NIP: 741-209-01-57
Telefon na centralę: 89 676 07 00

https://gminaostroda.pl, https://euslugi.gminaostroda.plhttps://bip.gminaostroda.pl

L.p.

Stanowisko

Nr Pok.

Numery telefonów

1.

Bogusław Fijas
Wójt Gminy Ostróda

I piętro
Pok. 204

Sekretariat
89 676 07 80 wew. 780
tel. kom. 695 373 730

2.

Grzegorz Kastrau

Zastępca Wójta Gminy Ostróda

I piętro
Pok. 203

89 676 07 60 wew. 760

3.

Beata Czerkas
Sekretarz Gminy
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

parter
Pok. 116

89 676 07 16 wew. 716

4.

Anna Płecha
Skarbnik Gminy

II piętro
Pok. 318

89 676 07 48 wew. 748

5.

Monika Klimowska
Zastępca Skarbnika Gminy

II piętro
Pok. 301

89 676 07 41 wew. 741

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU LOKALNEGO

1.

Jan Brzozowski
Kierownik Referatu

I piętro
Pok. 214

89 676 07 30 wew. 730

2.

Katarzyna Rucińska
Inspektor

I piętro
Pok. 215

89 676 07 39 wew. 739

3.

Roman Szewczyk
Pomoc administracyjna

I piętro
Pok. 212

89 676 07 33 wew. 733

4.

Magdalena Wajdyk
Główny specjalista
Koordynator ds. Zamówień Publicznych

I piętro
Pok. 213

89 676 07 32 wew. 732

5.

Magdalena Muraszko
Główny specjalista

I piętro
Pok. 216

89 676 07 86 wew. 786

6.

Tadeusz Zgrzebski

Inspektor

I piętro
Pok. 217

89 676 07 43 wew. 743

7.

Piotr Rećko
Podinspektor

I piętro
Pok. 217

89 676 07 43 wew. 743
Utrzymanie dróg kontakt bezpośredni:
509 941 509

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1.
Maciej Zarożny
Kierownik Referatu
Parter
Pok. 111
89 676 07 31 wew. 731

2.

Krzysztof Ruczyński
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Parter
Pok. 112

3.

Henryk Chocian
Inspektor

Parter
Pok. 108

89 676 07 45 wew. 745

4.

Karol Hładyszewski 
Inspektor

Parter
Pok. 108

89 676 07 45 wew. 745
tel. kom. 601 490 480

5.

Bogdan Sitnik
Inspektor

Parter
Pok. 108

89 676 07 45 wew. 745

6.

Anna Ponichtera
Inspektor

Parter
Pok. 110

89 676 07 08 wew. 708

7.

Magdalena Kamińska

Inspektor

Parter

Pok. 110

89 676 07 08 wew. 708

8.

Justyna Jaskółowska

Posinspektor

Parter

Pok. 110

89 676 07 08 wew. 708

9.

Klaudia Łakatyszewska

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

Parter

Pok. 108

89 676 07 45 wew. 745

 

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze"

Czynny we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00-15.00

Konsultacje indywidualne po uprzednim umówieniu telefonicznym

tel. 89 676 07 09 wew. 709

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1.

Władysław Jankiewicz 
Inspektor

Parter
Pok. 107

89 676 07 28 wew. 728
tel. kom. 603 966 866

2.

Anna Ciarcińska
Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

Parter
Pok. 107

89 676 07 28 wew. 728

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

1.

Beata Czerkas
Sekretarz Gminy

Parter
Pok. 116

89 676 07 16 wew. 716

2.

Iwona Horodyłowska
Inspektor
Archiwum Zakładowe

Parter
Pok. 114

89 676 07 50 wew. 750

3.

Katarzyna Grzeluk
Inspektor

Parter
Pok. 117

89 676 07 17 wew. 717

4.

Magdalena Sadowska
Inspektor

Parter
Pok.117

89 676 07 17 wew. 717

5.

Patrycja Mackiewicz

Inspektor

Parter
Pok.117

89 676 07 17 wew. 717

6.

Inez Szymańska

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych

Parter

Pok. 119

BOI

89 676 07 14 wew. 714

7.

Daria Kaczerska

Sekretarka

I piętro
Pok. 202

89 676 07 80 wew. 780

8.

Dariusz Małecki
Dozorca-Konserwator
monitoring

Parter
Pok. 101

89 676 07 01 wew. 701

BIURO OBSŁUGI RADY

1.

Agnieszka Jakubowska
Inspektor

I piętro
Pok. 220

89 676 07 29 wew. 729

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

1.

Janusz Sadowski
Przewodniczący Rady Gminy

I piętro
Pok. 207

89 676 07 29 wew. 729

STANOWISKO DS. KADR

1.

Elżbieta Kulesza
Główny specjalista

II piętro
Pok. 302a

89 676 07 36 wew. 736

INFORMATYK

1.

Artur Jabłonka
Starszy Informatyk


Inspektor Ochrony Danych

III piętro
Pok. 404

89 676 07 27 wew. 727

 

2.

Kamil Klimowski

Informatyk

III Piętro

Pok. 404

89 676 07 26 wew. 726

RADCA PRAWNY

1.

Marzenna Koziorowska
Radca Prawny
(wtorek, czwartek)

II piętro
Pok. 304

89 676 07 22 wew. 722

2.

Katarzyna Borowska
Radca Prawny
(poniedziałek, środa, piątek)

II piętro
Pok. 304

89 676 07 22 wew. 722

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

1.

Piotr Garbacz

Audytor wewnętrzny

II piętro
Pok. 311

 

REFERAT FINANSOWY

1.

Anna Płecha
Skarbnik Gminy

II piętro
Pok. 318

89 676 07 41 wew. 748

2.

Monika Klimowska
Zastępca Skarbnika Gminy

II piętro
Pok. 301

89 676 07 84 wew. 741

3.

Alicja Karłowicz
Inspektor

II piętro
Pok. 317

89 676 07 47 wew. 747

4.

Aleksandra Czarnowska
Podinspektor

II piętro

Pok. 317

89 676 07 47 wew. 747

5.

Anna Bednarczyk
Podisnpektor

II piętro
Pok. 302

89 676 07 66 wew. 766

6.

Anna Wawrowska
Inspektor

II piętro
Pok. 302

89 676 07 66 wew. 766

7.

Natalia Chomej
Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

II piętro
Pok. 302

89 676 07 66 wew. 766

8.

Patrycja Ecka

Pomoc administracyjna

II piętro
Pok. 302

89 676 07 66 wew. 766

9.

Karolina Kogut
Podinspektor

II piętro
Pok. 303

89 676 07 49 wew. 749

10.

Agnieszka Lorenc
Inspektor

II piętro
Pok. 316

89 676 07 84 wew. 784

11.

Magdalena Czarnowska
Podinspektor

 

Zastępstwo

Natalia Filipek

Referent

Parter

Pok. 112

89 676 07 77 wew. 777

 

 

89 676 07 77 wew. 777

12.

Beata Milewska-Piotrowska
Inspektor

Parter
Pok. 113

89 676 07 13 wew. 713

13.

Aleksandra Nasiadka

Podinspektor

Parter
Pok. 113

89 676 07 13 wew. 713

14.

Marta Michalska
Podinspektor

 

zastępstwo

Natalia Kocińska

Podinspektor

Parter
Pok. 113A
KASA

89 676 07 03 wew. 703

 

 

89 676 07 03 wew. 703

15.

Marzena Nidzgorska

Pomoc administracyjna

Parter

Pok. 113

89 676 07 66 wew. 766

REFERAT OŚWIATY

1.

Ewa Malinowska
Kierownik Referatu

I piętro
Pok. 219

89 676 07 20 wew. 720

2.

Elżbieta Koziej
Inspektor

I piętro
Pok. 208

89 676 07 82 wew. 782

3.

Joanna Burcon
Inspektor

I piętro
Pok. 208

89 676 07 82 wew. 782

4.

Beata Renans

Inspektor

I piętro
Pok. 211

89 676 07 11 wew. 711

5.

Izabela Malańkowska

Inspektor

I Piętro

Pok. 218

89 676 07 18 wew. 718

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

1.

Iwona Derbin
Inspektor

III piętro
Pok. 408

89 676 07 21 wew. 721

2.

Adrian Sadowski
Inspektor

III piętro
Pok. 410

89 676 07 72 wew. 772

3.

Aneta Janowicz
Inspektor

III piętro
Pok. 409

89 676 07 88 wew. 788

4.

Beata Filipowiak

Pomoc administracyjna

III piętro
Pok. 409

89 676 07 88 wew. 788

PEŁNOMOCNIK DS. DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.

Wiesław Skrobot

Pełnomocnik ds. Dziedzictwa Kulturowego

II piętro
Pok. 311

 

PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1.

Kamila Małachowska
Pełnomocnik

ds. Organizacji Pozarządowych

 

Zastępstwo

Aneta Janowicz
Inspektor

III piętro
Pok. 409

89 676 07 89 wew. 789

 

 

89 676 07 88 wew. 788

REFERAT ROLNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

1.

Artur Lewartowski
Kierownik Referatu
Geodeta Gminny

II piętro
Pok. 307

89 676 07 37 wew. 737

2.

Łucja Fafińska 
Inspektor

II piętro
Pok. 308A

89 676 07 34 wew. 734

3.

Karolina Rybarkiewicz

Inspektor

II piętro
Pok. 309

89 676 07 95 wew. 795

4.

Magdalena Czerwonka

Podinspektor

II piętro
Pok. 312

89 676 07 10 wew. 710

5.

Kamila Lewalska
Inspektor

II piętro
Pok. 315

89 676 07 35 wew. 735

6.

Agnieszka Szczekało
Inspektor

II piętro
Pok. 315

89 676 07 35 wew. 735

7.

Tomasz Kosecki
Inspektor

II piętro
Pok. 308

89 676 07 42 wew. 742

8.

Chendoska Małgorzata

Podinspektor

II Pietro

Pok. 315

89 676 07 24 wew. 735

9.

Magda Chocian

Pomoc administracyjna

II Pietro

Pok. 314

89 676 07 24 wew. 724

GMINNE CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

1.

Ewa Michalak

Pełnomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Koordynator do spraw dostępności

III piętro
Pok. 405

89 676 07 92 wew. 792

2.

Karolina Przyborowska

Pomoc administracyjna

III piętro
Pok. 405