Kontakt urzędowy w sprawie dróg i oświetlenia na terenie Gminy Ostróda

Gmina 04.02.2010

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, iż z dniem 5 lutego 2010 r. wszelkie sprawy związane z utrzymaniem dróg i oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Ostróda można zgłaszać bezpośrednio do Pana Zbigniewa Tomczyka, Inspektora w Referacie Inwestycyjnym, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych, pod numerem służbowym 509 941 509