Podpisanie umowy na budowę infrastruktury komunalnej w miejscowości Tyrowo

Inwestycje unijne 17.08.2020

17 sierpnia 2020 r. Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda podpisał umowę z Gustawem Markiem Brzezinem Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę infrastruktury komunalnej dla zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo–budowa sieci wodociągowej etap II na kwotę 187 726,00 zł. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w ramach drugiego naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020 z Wójtem Gminy Ostróda.