LEKCJA BIBIOTECZNA W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 26.09.2023

W ramach Doradztwa Zawodowego klasa VIII, dnia 19.09.2023r.  wybrała się do Biblioteki Gminnej  w Tyrowie. Pani Wioletta opowiedziała o swojej pracy w bibliotece. Uczniowie dowiedzieli się, że praca bibliotekarki to nie tylko wypożyczanie książek. To również zdobywanie informacji o nowościach wydawniczych, wpisywanie do zbioru ksiąg, sprawowanie opieki nad zasobami biblioteki, a także zaplanowanie i pozyskanie nowych zasobów z uwzględnieniem zbadanych potrzeb mieszkańców. Czasami bibliotekarze prowadzą zajęcia artystyczne dla dzieci. Pani Wioletta jak zawsze przyjęła nas bardzo miło. Z pasją opowiadała o swojej pracy. Zdecydowanie bibliotekarz na pewno  powinien wyróżniać się takimi cechami, jak: komunikatywność, uprzejmość, życzliwość, chęć niesienia pomocy. Dziękujemy naszej pani bibliotekarce.