wstecz

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014

W październiku br. Gmina Ostróda podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie zadania ,,Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Szacowany całkowity koszt projektu wynosi do kwoty 2.333.168,00zł. Poziom dofinansowania nie przekroczy kwoty 1.101.790,00 zł.

Financial Mechanism EEA 2009 - 2013. Thermomodernisation of educational objects in the Municipality of Ostróda.

 

In October this year the Municipality of Ostróda has signed an agreement with the National Fund of the Environmental Protection and the Water Management for the funding of the project: ,,Thermomodernisation of educational objects in the Municipality of Ostróda" in frames of the Financial Mechanism of 2009-2014 EEA. The estimated total cost of a project amounts up to the amount of 2,333,168.00 PLN. The level of funding won't exceed 1,101,790.00 PLN.