Aktualności

obrazek news
EOG

Zakończenie realizacji projektu termomodernizacji - odbiór techniczny

13.01.2016

Prace termomodernizacyjne w budynkach oświatowych zostały zakończone. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy życia mieszkańców i zabezpieczyła możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń poprzez poprawę warunków nauczania. Z projektu skorzystali wszyscy użytkownicy zmodernizowanych pod względem termicznym obiektów użyteczności publicznej, jak również wszyscy mieszkańcy regionu.

Zakończenie realizacji projektu termomodernizacji - odbiór techniczny
obrazek news
EOG

Konferencja podsumowująca projekt termomodernizacji

14.12.2015

W dniu 14 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Ostróda zorganizowana została konferencja podsumowująca zrealizowany projekt pn „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda” podczas, której zaprezentowano cele, osiągnięcia i rezultaty, działań planowanych i realizowanych w Polsce dzięki dofinansowaniu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Konferencja podsumowująca projekt termomodernizacji
obrazek news
EOG

Zdążyć przed zimą! – kończą się prace termomodernizacyjne w obiektach oświatowych.

14.10.2015

Realizacja projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda” dobiega końca. Dzięki przeprowadzonym remontom poprawiona została funkcjonalność budynków, co znacznie obniży koszty ich eksploatacji i korzystnie wpłynie na środowisko naturalne.

Tak wyglądają obecnie wyremontowane budynki oświatowe:

Zdążyć przed zimą! – kończą się prace termomodernizacyjne w obiektach oświatowych.
obrazek news
EOG

Stan prac termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych

14.08.2015

Trwa termomodernizacja budynków oświatowych w naszej gminie. Prace prowadzone są obecnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyrowie oraz w Przedszkolu Samorządowym w Pietrzwałdzie.

Stan prac termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych
obrazek news
EOG

Konferencja promująca projekt

29.06.2015

Dnia 29 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Ostróda odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda".

Konferencja promująca projekt
EOG

Podpisanie umowy z wykonawcą

28.04.2015

W wyniku procedur przetargowych w dniu 28 kwietnia 2015r. podpisano umowę z Wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Budowlanym ,,MAX-BUD” sp. z o.o. Planowany termin zakończenia zadania, zgodnie z zapisami umowy to 30.10.2015r.

Podpisanie umowy z wykonawcą
EOG

Podpisanie umowy na realizację projektu

16.10.2014

Dnia 16 października 2014 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa o dofinansowanie zadania ,,Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Ostróda” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Podpisanie umowy na realizację projektu