Mikroretencja wód w miejscowości Lipowo

Inwestycje gminne 01.07.2024
Gmina Ostróda pozyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Mikroretencja wód w miejscowości Lipowo” w kwocie 30 tys. zł w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur”. Program ma na celu poprawę stanu środowiska, ubogacenie miejscowości w tereny zielone i podkreślenie walorów przyrodniczych Warmii, Mazur i Powiśla.

 

Projekt mikroretencji wód w Lipowie wpisuje się doskonale w te założenia, przyczyniając się do ochrony zasobów wodnych oraz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności okolicznych terenów.