Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starych Jabłonkach

Inwestycje gminne 29.09.2022

Dokonano odbioru robót wykonanych w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starych Jabłonkach”. Zakres robót obejmował wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami, wyłazem dachowym, instalacją odgromową, otynkowanie i pomalowanie pomieszczeń piwnicy, wymianę drzwi zewnętrznych, uzupełnienie chodnika i ogrodzenia przy świetlicy.