Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Durągu

Inwestycje gminne 17.03.2023

W Gminie Ostróda dokonano odbioru robót wykonanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż pomp ciepła w  budynku świetlicy wiejskiej w Durągu”, polegające na demontażu i utylizacji starego pieca, zakupie i montażu czterech pomp ciepła typu powietrze – powietrze wraz z osprzętem i automatyką. Wykonawcą prac montażowych była  firma  Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych - PRIM z  Ostródy. Realizacja zadania była możliwa  dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  w kwocie 20.000,00 zł.