Montaż pomp ciepła w gminnym budynku opieki zdrowotnej w Samborowie

Inwestycje gminne 29.11.2022

W Gminie Ostróda dokonano odbioru robót wykonanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż pomp ciepła w gminnym budynku opieki zdrowotnej w Samborowie”, polegające na demontażu i utylizacji starego pieca, zakupie i montażu czterech pomp ciepła typu powietrze – powietrze wraz z osprzętem i automatyką. Wykonawcą prac montażowych była  firma  Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych - PRIM z  Ostródy. Realizacja zadania była możliwa  dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie  w kwocie 19.000,00 zł.