NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Projekt w PS Stare Jabłonki - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda 24.04.2017

GMINA OSTRÓDA

 ogłasza
NABÓR DZIECI
urodzonych w roku 2014 do nowego oddziału
w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach, na rok szkolny 2017/2018
w ramach projektu:

„Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego
na lata 2014-2020.
Działanie RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

 

W ramach projektu zapewniamy:

 

- realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

- dowóz i odwóz dzieci;

- zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego, zajęcia teatralno-artystyczne oraz zajęcia taneczne;

- wyjazdy do Teatru Lalek;

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej www.gminaostroda.pl zakładka Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach / Projekt „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda” lub w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 - Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach do dnia 28.04.2017r.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

formularz zgłoszeniowy dziecka.doc

deklaracja

dane o sytuacji rodziny

oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Więcej informacji pod numerem telefonu 605-870-858 lub 89 641-14-10