Nowe wiaty przystankowe

Inwestycje gminne 29.03.2022

Gmina Ostróda zakupiła nowe wiaty autobusowe do miejscowości Ryńskie oraz Naprom. Cześć środków pochodziła z funduszu sołeckiego Sołectwa Naprom.