Nowy samochód OSP Ornowo

OSP 20.01.2009

 

 

Firma PHU Moto-Truck z Kielc została wybrana w drodze przetargu na przygotowanie samochodu dla potrzeb straży pożarnej.

Całkowita wartość samochodu wyniosła: 579.940,00 zł. Inwestycję tą wsparli: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Marszałek Województwa Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz środki własne Gminy Ostróda.