Obchody Europejskich Dni Archeologii 2023 w Gminie Ostróda

Gmina 31.05.2023

Gmina Ostróda włącza się aktywnie w działania tegorocznych Europejskich Dni Archeologii. Międzynarodowa impreza zainicjowana przez Francję w 2010 roku, w Polsce obecna jest od czterech lat, ale po raz pierwszy Narodowy Instytut Dziedzictwa podjął tę inicjatywę z prawdziwym rozmachem, włączając polskie wydarzenia do europejskiego przewodnika przygotowanego przez francuski Narodowy Instytut Archeologicznych Badań Ratowniczych (Inrap). W gminie Ostróda odbędą się warsztaty terenowe przy kurhanie znajdującym się koło drogi z Pietrzwałdu do Rynu, pod hasłem „Kurhan w Pietrzwałdzie/Kaczyńcu, gm. Ostróda. Od topografii mitycznej do tutejszości świata najbliższego”:

https://journees-archeologie.eu/c-2023/lg-en/poland/fiche-initiative/17240/Kurhan-w-Pietrzwa-dzie-Kaczy-cu-gm.-Ostroda

Zapraszamy wszystkich chętnych. Spotykamy się przy kurhanie w sobotę 17 czerwca 2023 roku o godz. 10.00.