Jednostka została założona w 1947 roku. Ma 19 członków oraz MDP chłopców. Posiada lekki samochód gaśniczych Żuk A15 w wersji GLM 8 wyposażony w podstawowy sprzęt do działań ratowniczo – gaśniczych / motopompa , radiostacja samochodowa, 2 nasobne/.
 
Zarząd jednostki:
Prezes - Druh Ryszard Brzózka
Wiceprezes - dh Eugeniusz Pankowski
Naczelnik - dh Adam Orłowski
Zastępca Naczelnika - dh Wiesław Świniarski
Sekretarz - dh Zbigniew Tomczyk
Skarbnik - dh Zdzisław Wróblewski