Jednostka została założona w 1947 roku. Posiada 26 członków oraz MDP chłopców i dziewcząt. Posiada lekki samochód gaśniczy Renault Master w wersji GLBAM 0,4/30/40 wyposażony w podstawowy sprzęt do działań ratowniczo – gaśniczych (3 motopompy, radiostacja samochodowa, 2 nasobne, 2 aparaty powietrzne, piłę do drewna, zestaw lądowy do likwidacji materiałów ropopochodnych oraz urządzenie „Lukas” do ratownictwa technicznego).
 
Zarząd jednostki:
Prezes - Druh Grzegorz Kastrau
V-ce Prezes - Naczelnik - dh Arkadiusz Gajewski
V-ce Prezes - dh Waldemar Skibiski
Sekretarz - Marta Kudon
Z-ca Naczelnika - Grzegorz Świniarski
Skarbnik - dh Przemysław Zalewski
Członek zarządu - Marek Budrewicz