Jednostka została założona w 1949 roku. Posiada 18 członków i MDP chłopców. Posiada lekki samochód gaśniczy Żuk A15 w wersji GLM 8 wyposażony w podstawowy sprzęt do działań ratowniczo – gaśniczych (motopompa, radiostacja samochodowa, 2 nasobne).
 
Zarząd jednostki:
Prezes - Druh Stanisław Blajda
V-ce Prezes - Naczelnik - dh Tomasz Dwórznik
V-ce Prezes - dh Jurek Maczole
Sekretarz - dh Konrad Wiszniewski
Skarbnik - dh Jacek Dobies