Jednostka powstała w 1946 roku z inicjatywy miejscowej ludności. W 1998 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.Dziś posiada 42 członków, w tym dwie MDP dziewcząt i chłopców oraz Żeńska Drużynę Pożarniczą. Posiada średni samochód gaśniczy STAR 244 w wersji GBA 2,5/16 wyposażony w podstawowy sprzęt do działań ratowniczo – gaśniczych /3 motopompy, 2 radiostacje samochodowe, 4 nasobne, piłę do drewna, piłę do betonu i stali, zestaw lądowy do likwidacji materiałów ropopochodnych, zestaw medyczny PSP –R1, 4 aparaty powietrzne / i samochód oświetleniowy SLOn. W roku 2007 OSP Ornowo obchodziło 60 - lecie swojej działalności. Uroczystość odbyła się w nowo wybudowanej remizie, którą strażacy ochotnicy wybudowali w czynie społecznym.

Zarząd jednostki:
Prezes
 - Druh Andrzej Michalak
Naczelnik - dh Łukasz Dutkowski
Z-ca Naczelnika - dh Sebastian Górski
Sekretarz - dh Patryk Bladosz
Skarbnik - dh Agnieszka Bohatkiewicz