Jednostka została założona w 1946 roku z inicjatywy ludności napływowej, z Wileńszczyzny, stanowiącej środowisko jednolite i aktywne. Dziś OSP Reszki liczy 36 członków oraz MDP chłopców.
 
Posiada średni samochód gaśniczy STAR 266 w wersji GBA 2,5/20/10 wyposażony w podstawowy sprzęt do działań ratowniczo – gaśniczych (3 motopompy, radiostację samochodową, 2 nasobne, piłę do drewna, zestaw lądowy do likwidacji materiałów ropopochodnych oraz 2 aparaty powietrzne).
 
W 2006 roku OSP Reszki obchodziły 60-lecie swojej działalności. Z tej okazji dzięki pomocy fundatorów jednostka ta otrzymała sztandar. 
 
Zarząd jednostki:
Prezes - Druh Piotr Kapica
V-ce Prezes - dh Władysław Wysocki
Naczelnik - dh Michał Rydel
Skarbnik - dh Bogdan Szum