Prezes - dh Irena Jara
Naczelnik - dh Ryszard Wiktorowicz
Z-ca Naczelnika - dh Jacek Reda
Sekretarz - dh Dariusz Wiktorowicz
Skarbnik - dh Łukasz Cieszyński