Jednostka została założona w 1994 roku. Dziś liczy 34 członków i jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Posiada średni samochód gaśniczy STAR 266 w wersji GBA 2,5/20/10 wyposażony w podstawowy sprzęt do działań ratowniczo - gaśniczych /2 motopompy, 2 radiostacje samochodowe, 4 nasobne, piłę do drewna, piłę do betonu i stali, zestaw lądowy do likwidacji materiałów ropopochodnych oraz 2 aparaty powietrzne / i lekki samochód gaśniczy Żuk A15 w wersji GLM 8.
 
Zarząd jednostki:
Prezes - Druh Dariusz Małecki
Wiceprezes - Naczelnik - dh Waldemar Truszkowski
Wiceprezes - dh Wiesław Wojciechowski
Sekretarz - dh Krzysztof Ruczyński
Kronikarz - dh Anna Małecka