Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 30.12.2020
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 180/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 grudnia 2020 r. na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2020 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań:
 
1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
2. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (karate, judo).
3. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
4. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
5. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.
6. Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim.
7. Dowóz dzieci i młodzieży w niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „OREWIACZEK”.
8. Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
9. Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.
10. Upowszechnianie lokalnej turystyki wśród osób głuchych i niedosłyszących.
11. Profilaktyka edukacyjna kobiet w zakresie ochrony zdrowia.
12. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego.
 
W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęło 16 ofert, jedną z nich przed posiedzeniem Komisji Konkursowej na realizację zadania pn.: „Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim” podmiot składający wycofał. Jedna oferta wpłynęła po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym. Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:
 
Zadanie 1: Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert - 4
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 160.000,00zł
1. Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko – 94,00 pkt
kwota dofinansowania – 28.000,00zł
2. Ludowy Klub Sportowy Tyrowo – 96,40 pkt
kwota dofinansowania – 22.000,00zł
3. Gminny Ludowy Klub Sportowy Szeląg-Kormoran Zwierzewo – 96,40 pkt
kwota dofinansowania – 50.000,00zł
4. Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica – 98,75 pkt
kwota dofinansowania – 50.000,00zł
 
Zadanie 2: Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (karate, judo).
Liczba złożonych ofert - 2
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 8.000,00zł (5.000,00zł – karate, 3.000,00zł – judo)
1. Stowarzyszenie „Gladius” – 97,00 pkt
kwota dofinansowania – 5.000,00zł
2. UKS „Shizoku”- 96,80 pkt
kwota dofinansowania – 3.000,00zł
 
Zadanie 3: Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 7.000,00zł
1. Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie   - 97,40 pkt
kwota dofinansowania – 7.000,00zł
 
Zadanie 4: Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 32.000,00zł
 
Na realizację przedmiotowego zadania wpłynęła jedna oferta, jednak została ona wycofana przed posiedzeniem Komisji Konkursowej. W związku z powyższym konkurs w zakresie zadania pn. „Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim” pozostaje bez rozstrzygnięcia.
kwota dofinansowania – 0,00zł
 
Zadanie 5: Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 50.000,00zł
1. Policyjny Klub Sportowy „MAZURY” w Ostródzie - 88,80 pkt
kwota dofinansowania – 50.000,00zł
 
Zadanie 6: Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 5.000,00zł
1. Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return w Ostródzie - 96,20 pkt
kwota dofinansowania – 5.000,00zł
 
Zadanie 7: Dowóz dzieci i młodzieży w niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „OREWIACZEK”.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 65.000,00zł
1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie - 98,60 pkt
kwota dofinansowania – 65.000,00zł
 
Zadanie 8: Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10.000,00zł
1. Ewangelickie Stowarzyszenie SYLOE - 98,00 pkt
kwota dofinansowania – 10.000,00zł
 
Zadanie 9: Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 35.000,00zł
1. Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna - 98,00 pkt
kwota dofinansowania – 35.000,00zł
 
Zadanie 10: Upowszechnianie lokalnej turystyki wśród osób głuchych i niedosłyszących.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 6.000,00zł
1. Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna - 98,50 pkt
kwota dofinansowania – 6.000,00zł
 
Zadanie 11: Profilaktyka edukacyjna kobiet w zakresie ochrony zdrowia.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 4.500,00zł
1. Ostródzkie Towarzystwo „Amazonki” w Ostródzie - 94,80 pkt
kwota dofinansowania – 4.500,00zł
 
Zadanie 12: Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego.
Liczba złożonych ofert - 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 20.000,00zł
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna - 94,80 pkt
kwota dofinansowania – 20.000,00zł.