OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 09.02.2022

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 17 stycznia 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych:

 

 1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
 2. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (Kickboxing i Taekwon-do, judo).
 3. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
 4. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
 5. Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim.
 6. Dowóz dzieci i młodzieży w niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie.
 7. Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.
 8. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęło 15 ofert. Jedna
z nich, złożona przez Fundację Instytut Białowieski w Białymstoku nie spełniła wymogów ogłoszonego konkursu określonych w wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotacje z budżetu Gminy Ostróda na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w 2022 r., stanowiących załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Ostróda o otwartym konkursie ofert z dnia 17 stycznia 2022 r.,
w zakresie wymogu złożenia ofert za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Ponadto oferta ta została złożona po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W związku z powyższym przedmiotowa oferta nie podlegała rozpatrzeniu. Pozostałe 14 ofert spełniało wymogi formalne.

 

Kwota przewidziana na podstawie Uchwały Nr XXXIX/327/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 – 416.500,00zł.

 

Zadanie 1: Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 6

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 207.000,00zł

 1. Gminny Ludowy Klub Sportowy MEWA Smykowo – 78,20 pkt

kwota dofinansowania – 14.000,00zł

 1. Gminny Klub Sportowy „ISKRA” Smykówko – 91,80 pkt

kwota dofinansowania – 35.000,00zł

 1. Ludowy Klub Sportowy Tyrowo – 92,40 pkt

kwota dofinansowania – 28.000,00zł

 1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Szeląg-Kormoran” Zwierzewo – 96,40 pkt

kwota dofinansowania – 60.000,00zł

 1. Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica – 98,00 pkt

kwota dofinansowania – 60.000,00zł

 1. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ostróda – 96,40 pkt

kwota dofinansowania – 10.000,00zł

Zadanie 2: Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (Kickboxing i Taekwon-do, judo).

Liczba złożonych ofert - 2

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 8.000,00zł (5.000,00zł – Kickboxing i Taekwon-do, 3.000,00zł – judo)

 1. Stowarzyszenie „Gladius” w Ostródzie – 98,60 pkt

kwota dofinansowania – 5.000,00zł

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Shizoku” w Ostródzie – 97,80 pkt

kwota dofinansowania – 3.000,00zł

Zadanie 3: Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10.000,00zł

 1. Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie- 97,00 pkt

kwota dofinansowania – 10.000,00zł

Zadanie 4: Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 35.000,00zł

 1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „OSTRÓDZIANKA” w Ostródzie- 96,80 pkt

kwota dofinansowania – 35.000,00zł

Zadanie 5: Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10.000,00zł

 1. Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego RETURN Ostróda - 92,40 pkt

kwota dofinansowania – 10.000,00zł

Zadanie 6: Dowóz dzieci i młodzieży w niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacyjnych PSONI  w Ostródzie.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 86.500,00zł

 1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie - 94,60 pkt

kwota dofinansowania – 86.500,00zł

Zadanie 7: Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 35.000,00zł

 1. Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna - 99,75 pkt

kwota dofinansowania – 35.000,00zł

Zadanie 8: Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego.

Liczba złożonych ofert - 1

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 25.000,00zł

 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna - 98,40 pkt

kwota dofinansowania – 25.000,00zł.

 

 

 

Termin realizacji zadań – od 09.02.2022 r. do 31.12.2022 r.