Opłata za obiady - od października 2023 r. można dokonać przelew na konto

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 25.09.2023

Szanowni Państwo
Od października 2023 r. będzie możliwość uregulowania należności za wyżywienie w przedszkolu i opłaty stałej oraz za obiady w szkole przelewem na konto:

12 8300 0009 0000 1960 2000 0010

W tytule przelewu należy podać:

- nazwisko, imię i klasę ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata!

Opłaty należy uiścić do dnia 10 każdego miesiąca.

Bardzo prosimy o terminowość.

Informację o wysokości opłaty można uzyskać u intendentki pod numerem tel. 89 647 63 94

WAŻNE

Dokonując przelewu na konto należy wpłacać dokładną kwotę wymaganą w danym miesiącu!
Wszystkie zgłoszone nieobecności ucznia na obiedzie zostaną odliczone od odpłatności w kolejnym, następującym po zgłoszeniu miesiącu.

W przypadku kwoty innej niż dedykowana danemu miesiącowi, spowodowanej odpisem za zgłoszoną nieobecność lub błędną wpłatą w poprzednich miesiącach poinformujemy osoby zainteresowane telefonicznie.

W dalszym ciągu jest możliwość uregulowania opłaty gotówką.