obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

06.12.2023

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 t.j.), informujemy, że w dniu 06 grudnia 2023r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkach na realizację zadania publicznego pn.: ,,Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”  z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

06.12.2023

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 t.j.), informujemy, że w dniu 06 grudnia 2023r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzbarku na realizację zadania publicznego pn.: ,,Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”  z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu

20.10.2023
  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

11.10.2023

Uprzejmie informujemy, iż realizując art. 4b ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2023 r., poz. 571 t.j.) trwają prace związane z opracowaniem:

  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku 2024

11.08.2023

Wójt Gminy Ostróda informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2024. Termin zgłaszania propozycji upływa 8 września 2023 r.
 

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 t.j.) do składania propozycji zadań publicznych, które realizowane będą w 2024 roku.

Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku 2024
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda

14.06.2023

Zgodnie z art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XLIX/237/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi, przedkłada się do konsultacji projekt:

  • uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda
Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu

28.10.2022
  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

21.10.2022

Uprzejmie informujemy, iż realizując art. 4b ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) trwają prace związane z opracowaniem:

  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku 2023

19.08.2022

Wójt Gminy Ostróda informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2023. Termin zgłaszania propozycji upływa 9 września 2022 r.


W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j.) do składania propozycji zadań publicznych, które realizowane będą w 2023 roku.

Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku 2023
obrazek news
Organizacje pozarządowe - Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektów

15.11.2021
  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  • Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2026
Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektów