obrazek news
Oświata

Gala Finałowa III Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” Gminy Ostróda

01.04.2021

30 marca 2021 roku odbyła się Gala Finałowa III Edycji  Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” Gminy Ostróda w trybie online.

Gala Finałowa III Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” Gminy Ostróda
obrazek news
Oświata

Kolorowe stołówki Amica – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie walczy o metamorfozę stołówki i prosi o głosy w plebiscycie!

16.03.2021

Trwa akcja firmy Amica pod hasłem "Kolorowe Stołówki". W jej ramach szkoła, która uzyska największą liczbę głosów, otrzyma nagrodę w postaci metamorfozy stołówki. Wśród placówek jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie. Zachęcamy do głosowania, które potrwa do 15 maja br.. Za pośrednictwem strony internetowej https://kolorowestolowki.amica.pl/ każda osoba może oddać 1 głos na jedną szkołę dziennie.

Kolorowe stołówki Amica – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie walczy o metamorfozę stołówki i prosi o głosy w plebiscycie!
obrazek news
Oświata

Komputery dla placówek oświatowych

21.12.2020

W ramach projektu pn. „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI Gmina Ostróda zakupiła do dziewięciu placówek oświatowych, dla których jest organem prowadzącym 184 komputery za blisko pół miliona złotych. Z komputerów korzystać będą uczniowie podczas nauki zdalnej w ramach zajęć projektowych, jak również w ramach podstawy programowej. Po wprowadzeniu do szkół nauki stacjonarnej w szkołach utworzone zostaną mobilne wirtualne pracownie przedmiotowe.

Komputery dla placówek oświatowych
obrazek news
Oświata

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2020

04.12.2020

Zachęcam do obejrzenia filmu z działalności „Klubu Ośmiu” szkół z terenu Gminy Ostróda.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2020
obrazek news
Oświata

Stypendium równe szanse wręczone

04.11.2020

Zakończyły się prace, dotyczące przyznawania stypendiów w ramach programu „Równe szanse” dla młodzieży szkół średnich i studentów na rok szkolny 2020-2021. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 nie odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych o przyznaniu stypendiów. Z terenu Gminy Ostróda stypendium otrzymało 4 studentów oraz 3 uczniów szkoły średniej. Fundacja przyznaje stypendia w ramach realizacji zadania publicznego, na które otrzymała z gminy Ostróda  środki w wysokości 15 000,00 zł. Wszyscy kandydaci wyróżniali się wysoką średnią ocen, szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością społeczną. Stypendia przyznawane są od kilku lat i co roku cieszą się coraz większym zainteresowaniem młodzieży. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Stypendium równe szanse wręczone
obrazek news
Oświata

Gminna Gala II Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

10.06.2020

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyła się  uroczysta gala finałowa drugiej edycji Gminnego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście  oraz opiekunowie szkolnych kół  „OŚMIU WSPANIAŁYCH” wraz z uczniami. Najważniejsi w tym dniu byli wolontariusze - osoby, które  poświęcają swój czas na niesienie pomocy innym. Wśród nominowanych znalazły się: Wiktoria Pastuszek z Szyldaka, Martyna Połocka  ze Zwierzewa, Aleksandra Galińska z Lipowa, Julia Marszelewska z Pietrzwałdu, Kinga Kowalska z  Idzbarka, Alicja Skwarnecka z Brzydowa, Michalina Kulesza  z Samborowa, Oliwia Włodarczyk z Tyrowa.

Gminna Gala II Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
obrazek news
Oświata

POWSTANIE NOWA HALA SPORTOWA W IDZBARKU

27.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego  w Idzbarku”. Wykonawcą zadania będzie firma LUXCOM Mateusz Ruczyński Grodziczno. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 6 581 803,43zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 lipca 2021r. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Sportu, przy wsparciu i zaangażowaniu Posła na Sejm Zbigniewa Babalskiego.

POWSTANIE NOWA HALA SPORTOWA W IDZBARKU
obrazek news
Oświata

Gminny Dzień Wolontariusza

05.12.2019

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie miały miejsce uroczyste obchody Gminnego Dnia Wolontariusza. Gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie Beata Kucharczuk.

Gminny Dzień Wolontariusza
obrazek news
Oświata

Brązowy Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego

03.12.2019

Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie otrzymały Brązowy Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego pod hasłem „Wsi spokojna, wsi wesoła” – czyli zakątki rustykalne w naszym ogrodzie dydaktycznym. Certyfikat przyznawany jest przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Fundatorem nagród w tym konkursie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Brązowy Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego
obrazek news
Oświata

CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM

15.11.2019
Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski obchodzonego na całym świecie corocznie 15 października, Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu zgłosiła się do udziału w kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Akcja ta prowadzona na rzecz integracji osób niewidomych i słabo widzących ze środowiskiem ludzi widzących, objęta została patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonej kampanii Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu otrzymała „CERTYFIKAT  SZKOŁY  PRZYJAZNEJ  OSOBOM  NIEWIDOMYM”.
CERTYFIKAT SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM