Oswoić emocjonalne potwory w kl. I - III

Szkoła Promująca Zdrowie 20.12.2020

Na początku grudnia br. w kl. I – III zrealizowany został temat pt. ”Oswoić emocjonalne potwory”. Podczas zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych przez pedagoga i psychologa szkolnego poruszono tematykę emocji. Zajęcia prowadzone były poprzez platformę Teams.

Pedagog pokazywała uczniom emotki przedstawiające różne emocje. Zadaniem dzieci, było nazwanie  uczucia, które symbolizuje dana emotka. 

Poprzez zabawy interaktywne dzieci wypowiadały się o swoich uczuciach, nazywały je.  Na podstawie przeprowadzonego quizu rozpoznawały uczucie: radości, smutku, złości, strachu.

Celem spotkania było uświadomienie dzieciom jakie emocje i nastroje towarzyszą im w różnych sytuacjach życiowych. Nauczyły się nie tylko  nazywać uczucia ale także jak  radzić  sobie z emocjami, które powodują w nich wybuchy złości.

Na zakończenie spotkania chętni uczniowie wykonali pracę plastyczną na temat emocji.

Uczniowie, którzy wykonali pracę plastyczną:

1. Mateusz Majewski kl. I

2. Tomasz Chamera kl. I

3.  Marysia Rudnicka kl. I

4.  Michał Witkowski kl. I

5.  Mikołaj Banacki kl. I

6.  Sara Markowska kl. I

7. Lena Sosnowska kl. II

8. Anastazja Szabłowska kl. II

9. Gracjan Markowski kl. II

10. Weronika Truszczyńska kl. III

11. Szymon Fanslau kl. III

12. Weronika Falkowska kl. III

13.  Laura Lenzkowska kl. III

Przeprowadzone zajęcia odbyły się zgodnie z rekomendacją GCRPU w Ostródzie.

Każde dziecko, które wykonało pracę  zostanie nagrodzone.