Pedagodzy szkolni ze szkół wiejskich z terenu Gminy Ostróda kolejny raz podnoszą swoje kompetencje.

Gmina 28.04.2023

W dniu 27 kwietnia spotkali się na zajęciach superwizji, które poprowadziła doświadczona psycholog Pani Danuta Górny. W ramach zajęć superwizji zostały poruszone tematy i problemy nurtujące szkoły w zakresie sytuacji problemowych. Dzięki takim działaniom zwiększy się skuteczność w zakresie pomagania uczniom z różnymi problemami. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki funduszom pochodzącym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.